Chrysler 300

I Sverige finns det 165 Chrysler 300 registrerade.

Årsmodell Antal reg. Därav cabbar

-56

3

-

-57

30

9

-58

24

6

-59

9

1

-60

15

2

-61

26

7

-62

29

4

-63

13

7

-64

13

5

-65

26

6

-66

50

17

-67

24

13

-68

33

15

-69

31

23

-70

24

10

-71

3

-

Antalet registrerade Cabbar kan vara fler eftersom det inte går att se via chassinummret på bilar före -66

      

 


Visit The Mopar Webring
Previous Next Random Sites