Fury

I Sverige finns det 245 Plymouth Fury registrerade.

Årsmodell Antal reg. Därav Cabbar
50-tal 25 2
-60 25 4
-61 4 2
-62 7 -
-63 4 2
-64 24 2
-65 13 4
-66 26 8
-67 26 9
-68 32 18
-69 17 12
-70 22 8
71-74 21 -
     

Antalet registrerade Cabbar stämmer inte eftersom det inte går att se via chassinummret på bilar före -66

      

 


Visit The Mopar Webring
Previous Next Random Sites