GTX

I Sverige finns det 49 Plymouth GTX registrerade.

Årsmodell Antal reg. Därav cabbar Därav Sixpack Därav Hemi
-67 2 - - 1
-68 12 4 - 1
-69 13 2 - -
-70 15 - 1 -
-71 15 - 1 1

 

 

 

      

 


Visit The Mopar Webring
Previous Next Random Sites