Imperial

I Sverige finns det 375 Chrysler Imperial registrerade.

Årsmodell Antal reg. Därav Cabbar
-50 2 -
-51 1 -
-52 2 -
-53 1 -
-55 11 -
-56 22 -
-57 37 7
-58 25 3
-59 66 4
-60 31 3
-61 33 2
-62 27 1
-63 19 7
-64 16 4
-65 27 3
-66 14 4
-67 10 1
-68 16 4
-69 3 -
-70 5 -
71-78 5 -
     
     

Antalet registrerade Cabbar kan vara fler eftersom det inte går att se via chassinummret på bilar före -66

      

 


Visit The Mopar Webring
Previous Next Random Sites