Polara

I Sverige finns det 128 Dodge Polara registrerade.

Årsmodell Antal reg. Därav cabbar
-60 14 2
-61 4 -
-64 30 4
-65 4 2
-66 11 4
-67 14 6
-68 14 7
-69 10 7
-70 4 1
-71 2 -
-72 12 -
-73 11 -

Antalet registrerade Cabbar stämmer inte eftersom det inte går att se via chassinummret på bilar före -66

      

 


Visit The Mopar Webring
Previous Next Random Sites