Road Runner

I Sverige finns det 144 Plymouth Road Runners registrerade.

Årsmodell Antal reg. Därav Cabbar Därav Superbird Sixpack Hemi
-68 21 - - - 2
-69 46 15 - 2 2
-70 58 13 2 4 1
-71 29 - - 4 1
-72 12 - - - -
-73 4 - - - -
-74 2 - - - -
-75 2 - - - -
           

  

 


Visit The Mopar Webring
Previous Next Random Sites