I Sverige finns det 271 Chrysler New Port registrerade.

Årsmodell Antal reg. Därav Cabbar
50-tal 5 -
-60 1 -
-61 43 7
-62 28 2
-63 18 2
-64 14 2
-65 31 5
-66 17 5
-67 13 8
-68 53 26
-69 8 4
-70 23 8
71-78 16 -

Antalet registrerade Cabbar stämmer inte eftersom det inte går att se via chassinummret på bilar före -66

 

 

 

      

 


Visit The Mopar Webring
Previous Next Random Sites