I Sverige finns det 413 Chrysler New Yorker registrerade.

Årsmodell Antal reg. Därav Cabbar
40-tal 22 3
50-tal 109 9
-60 30 2
-61 45 3
-62 31 -
-63 13 -
-64 8 -
-65 26 -
-66 27 -
-67 28 1
-68 21 3
-69 11 -
-70 10 1
71-78 30 -

Antalet registrerade Cabbar kan vara fler eftersom det inte går att se via chassinummret på bilar före -66

 

 

 

      

 


Visit The Mopar Webring
Previous Next Random Sites